A. Obligatii Piata Fermierilor


In furnizarea serviciilor, piatafermierilor.ro se angajeaza:            

- sa promoveze fermele pe platforma sa;

- sa primeasca si sa proceseze comenzi de la clienti prin platforma si sa le transmita fermei;

In furnizarea serviciilor, piatafermierilor.ro poate:

- sa organizeze campanii de marketing specifice sau promotionale pentru ferme, care pot fi furnizate contra cost.


B. Obligatiile fermei


Fermele au obligatia:

- sa ofere piatafermierilor.ro informatii actualizate despre produse, inclusiv orice informatii alergice si nutritionale;

- la primirea unei comenzi, sa faca o estimare a timpului de livrare sau de preluare pentru fiecare comanda, sa pregateasca si sa indeplineasca aceasta comanda facand cele mai bune eforturi pentru a respecta termenul specificat, sa foloseasca ambalaje adecvate (adica ambalaje care pastreaza continutul comenzii in conditia necesara, in timp ce este transportat) si sa-l inmaneze clientului In intervalul de timp indicat;

- sa informeze imediat Clientul daca ferma nu este capabila sa pregateasca Comanda in intervalul de timp indicat, este temporar incapabil sa primeasca, sa pregateasca si / sau sa execute comenzi si sa notifice Pietei Fermierilor cu privire la motivul si un interval de timp pentru reluarea acestor Servicii ;

- sa notifice Clientul cu privire la orice intarziere sau anulare a unei comenzi;

- sa fie singurul responsabil si raspunzator pentru toate intrebarile, reclamatiile si / sau plangerile Clientului cu privire la Produse; si sa respecte angajamentele de marketing ale Pietei Fermierilor, conform punctului A.

Ferma recunoaste ca:

- nici un contract nu exista sau va exista In nici un moment Intre Piata Fermierilor si Client pentru furnizarea sau livrarea produselor fermei;

- dupa confirmarea de catre Client si prelucrarea Comenzii de catre Piata Fermierilor, se formeaza un Contract Intre ferma si client. Ferma va informa Piata Fermierilor despre orice termeni si conditii speciale care fac parte din acest Contract, care pot include orice Reduceri pe care doresc sa le ofere Clientilor In baza acestui Contract;

- Piata Fermierilor nu garanteaza ca serviciile sau platforma acesteia, inclusiv orice portal, software, hardware sau alte servicii, nu vor avea defecte sau defectiuni. In cazul in care apar erori, Piata Fermierilor va depune toate eforturile pentru a rezolva aceste probleme cat mai repede posibil si nu va avea nici o responsabilitate in ceea ce priveste erorile, defectele sau defectiunile care apar in aceasta clauza.

- Piata Fermierilor nu raspunde pentru eventualele prejudicii suferite de catre client sau de catre ferma.

- din cand in cand, Piata Fermierilor poate oferi reduceri, sub orice forma, pentru a incuraja clientii sa utilizeze platforma sa. Cu exceptia cazului in care se convine altfel, costul acestor reduceri va fi suportat de Piata Fermierilor, iar ferma nu va fi supusa unei taxe de serviciu platibile ca urmare a faptului ca Piata Fermierilor ofera astfel de reduceri clientilor.

- obligatia exclusiva care decurge din Contract, de a furniza Comenzi catre Client, ii revine fermei. Iar Piata Fermierilor nu are nicio responsabilitate pentru Indeplinirea comenzilor;

- livrarea produselor achizitionate de client, de la ferma, prin intermediul platformei Piata Fermierilor se face direct de catre ferma, prin mijloace proprii sau prin curier rapid.

- ferma va asigura ambalarea corespunzatoare a Produselor si va asigura transmiterea documentelor insotitoare.

- ferma este singurul responsabil pentru determinarea disponibilitatii si furnizarii produselor In conformitate cu comanda;

- ferma se obliga sa execute livrarea conform conditiilor enumerate pe site la data introducerii comenzii. Modul de livrare pentru fiecare comanda in parte se stabileste de catre parti in momentul introducerii comenzii. Livrarea se va face la data si la adresa specificata in platforma de catre client.

- ferma se obliga sa puna la dispozitia clientului listele de preturi la momentul efectuarii comenzii. Aceasta se obliga sa anunte clientul de orice modificare intervenita.

- ferma se obliga sa informeze clientul in cel mai scurt timp posibil, in cazul in care exista o problema de orice natura si comanda nu poate fi onorata conform cerintelor clientului, din diverse motive.

- divergentele intre ferma si client se rezolva pe cale amiabila, Piata Fermierilor avand doar calitatea de mediator intre parti.


C. Cesionarea si Subcontractarea


- ferma poate cesiona si/sau subcontracta o terta parte pentru Servicii ce tin de onorarea Comenzii, cu informarea Clientului, nefiind necesar acordul acestuia. Ferma va fi intotdeauna responsabila fata de Client pentru toate obligatiile contractuale.


D. Taxe si plata


Ferma va plati Pietei Fermierilor Taxa de instalare la data inceperii, in contul specificat de Piata Fermierilor iar apoi va urma un plan de abonament.


E. Garantii si despagubiri

Ferma reprezinta, garanteaza si se angajeaza ca:

- va efectua serviciile fermei cu grija, pricepere si diligenta.

- toate Produsele vor fi de o calitate excelenta, pregatite conform standardelor si conforme cu toate legile si regulamentele aplicabile (inclusiv, fara limitare, in ceea ce priveste siguranta alimentara, ambalarea si manipularea, precum si orice legislatie privind alimentele si bauturile si / sau sanatatea si siguranta);

- spatiile in care sunt produse bunurile vor fi conforme cu toate legile si regulamentele aplicabile (inclusiv, fara a se limita la orice legislatie privind alimentele si bauturile si / sau sanatatea si siguranta si / sau reglementarile);

- are toate permisele, permisiunile si consimtamintele care pot fi necesare pentru a-si produce si comercializa bunurile si obligatiile ce ii revin in temeiul prezentului Acord;

- oricare dintre materialele de marketing sau promotionale oferite de ferma,  Pietei Fermierilor, pentru utilizarea pe platforma sa este in conformitate cu toate legile si regulamentele aplicabile referitoare la marketing si promotii

- daca ferma isi inceteaza activitatea, inchide operatiunile pentru o perioada semnificativa sau nu este in masura sa mai ofere Produse Clientilor sau sa indeplineasca orice obligatie fata de Clienti in baza Contractului cu Clientul, Ferma va informa imediat Piata Fermierilor.


F. Materiale de marketing si proprietate intelectuala


- Ferma este de acord ca numele fermei, adresa, un slogan scurt, povestea si una sau mai multe fotografii ale fermei sa fie publicate online de Piata Fermierilor pe Platforma, astfel incat ferma sa poata fi identificata ca o ferma partenera Pietei Fermierilor pe Platforma.- Ferma permite Pietei Fermierilor, contra cost, sa faca publicitate fermei pe platforma sa, pe Facebook, pe Google si pe orice alte canale de marketing offline si online.

- Toate drepturile de proprietate intelectuala din astfel de materiale de marketing si altfel, decurgand din Servicii, vor fi proprietatea exclusiva a Pietei Fermierilor, totusi ambele parti sunt de acord ca prezentul Acord nu afecteaza dreptul de proprietate asupra proprietatii intelectuale detinute sau create de oricare dintre parti sau de o terta parte , inainte de data inceperii colaborarii, sau in scopuri care sunt altfel separate de prezentul acord.

- Toate informatiile folosite pentru descrierea produselor disponibile pe platforma (imagini statice / dinamice / prezentari multimedia / etc.) nu reprezinta o obligatie contractuala din partea fermei, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.


G. Termen si terminare


- prezentul acord se va implementa la data de incepere si va continua termenul pana la expirare. In momentul expirarii acestui termen, acordul se va reinnoi pentru un termen ulterior, cu exceptia cazului in care acesta va fi reziliat de una dintre parti. - Piata Fermierilor poate rezilia acest Contract fara a notifica ferma in orice moment si pentru orice motiv in timpul Termenului sau al oricarui Termen Urmator.

- oricare dintre parti poate rezilia prezentul acord cu efect imediat prin notificarea in scris a celeilalte parti, in zilele de lucru, in cazul in care cealalta parte va comite o incalcare semnificativa a prezentului acord, precizand Incalcarea.


H. Confidentialitatea


- fiecare parte, angajatii, agentii sau subcontractantii acesteia sunt de acord sa pastreze in stricta confidentialitate toate informatiile confidentiale ale celeilalte parti pe care le pot obtine in temeiul prezentului acord. Dezvaluirea de catre oricare dintre parti se va face numai in cazul In care este necesara in scopul indeplinirii unei obligatii in temeiul prezentului acord sau in cazul in care acest lucru este impus de lege, de orice autoritate guvernamentala sau de reglementare sau de o instanta competenta.Aceasta clauza va ramane in vigoare dupa incetarea prezentului acord.


I. Limitare a raspunderii


- Piata Fermierilor nu va fi in niciun caz raspunzatoare fata de ferma, indiferent daca este in contract, delictuala (inclusiv neglijenta), incalcare a taxei legale sau in alt mod, pentru orice pierdere de profit sau orice pierdere indirecta sau consecventa rezultata din sau in legatura cu prezentul Acord ; Aceasta clauza survine la incetarea prezentului acord.


J. General


- Decizie: Daca orice prevedere sau parte partiala a prezentului Contract este sau devine invalida, ilegala sau inaplicabila, aceasta va fi considerata modificata in masura necesara pentru a fi valida, legala si executorie. In cazul in care nu este posibila o astfel de modificare, dispozitia sau dispozitia partiala se considera eliminata. Orice modificare sau stergere a unei dispozitii sau a unei dispozitii partiale in temeiul acestei clauze nu afecteaza validitatea si aplicabilitatea restului prezentului acord.- Relatia: Nimic din prezentul acord nu este destinat sau nu va fi considerat a constitui un parteneriat sau un joint-venture intre parti si nici nu constituie altul pentru orice scop. Nici una dintre parti nu are autoritatea de a actiona in calitate de agent sau de a lega cealalta parte in vreun fel.

- Forta majora: Niciuna dintre parti nu va fi responsabila fata de cealalta parte ca rezultat direct al oricarei intarzieri sau neindeplinirii obligatiilor sale in temeiul prezentului acord ca rezultat al unui eveniment de forta majora. Daca un eveniment de forta majora impiedica una dintre parti sa-si indeplineasca obligatiile care ii revin in temeiul prezentului acord, pentru mai mult de patru saptamani, oricare dintre parti are dreptul de a denunta prezentul acord imediat, prin notificare scrisa.

- Instiintare: Orice notificare sau alta comunicare transmisa unei parti In temeiul prezentului acord sau In legatura cu acesta va fi scrisa, adresata acelei parti la adresa specificata in detaliile contractului si va fi transmisa personal, trimisa prin posta de prima clasa preplatit sau alta serviciu de livrare, in zilele de lucru, curierat comercial sau e-mail.

- Conditii contradictorii: In masura In care oricare dintre acesti Termeni si Conditii este in conflict cu termenii prevazuti in detaliile contractului, vor prevala termenii detaliilor contractului.


k. Definiții


Oferta: gama de produse și servicii oferite de Ferma care se pot comanda de Client prin Platformă.

Comandă: o comandă plasată de un Client către o Ferma prin intermediul Platformei cu privire la Oferta selectată de Client.

Client: o persoană fizică sau juridică, care plasează o Comandă prin Platformă.

Contract: un contract între Client și Ferma referitor la o Comandă și livrarea sau ridicarea Comenzii. .

Platformă: pagina/paginile de Internet, aplicațiile, instrumentele și alte echipamente ale Piatafermierilor.ro și ale societăților și partenerilor comerciali afiliați acesteia, prin intermediul cărora se pune la dispoziție Serviciul.

Ferma: o societate care produce produse agricole și articole aferente și utilizează Platforma pentru a încheia și plăti Contractele.

Informații despre Ferma: informațiile despre Ferma în legătură cu, printre altele, datele societății și datele de contact, informații generale, gama de produse, prețurile pentru fiecare produs individual (cu sau fara TVA), sigla societății, grafice, zona de livrare (inclusiv coduri poștale), costuri de livrare și cantitățile minime de comandă.

Serviciul: serviciile comerciale și/sau activitățile care se oferă Clientului de Piatafermierilor.ro, inclusiv publicarea Ofertei, facilitarea încheierii Contractelor și transmiterea Comenzilor către Ferma relevanta.

Piatafermierilor.ro: Piata Fermierilor, acționând pentru sine și în numele oricărei entități sau persoane care controlează, sunt controlate sau se află sub controlul comun, direct sau indirect, cu Piata Fermierilor.