Termeni și Condiții Generale pentru Clienți


Acești „Termeni și Condiții Generale pentru Clienți” sunt aplicabile relațiilor între Piatafermierilor.ro și Clienți. Cu privire la Ferme se face referire în „Termeni și Condiții Generale pentru Ferme”.


1. Definiții

Oferta: gama de produse și servicii oferite de Ferma care se pot comanda de Client prin Platformă.
Comandă: o comandă plasată de un Client către o Ferma prin intermediul Platformei cu privire la Oferta selectată de Client.
Client: o persoană fizică sau juridică, care plasează o Comandă prin Platformă.
Contract: un contract între Client și Ferma referitor la o Comandă și livrarea sau ridicarea Comenzii. .
Platformă: pagina/paginile de Internet, aplicațiile, instrumentele și alte echipamente ale Piatafermierilor.ro și ale societăților și partenerilor comerciali afiliați acesteia, prin intermediul cărora se pune la dispoziție Serviciul.
Ferma: o societate care produce produse agricole și articole aferente și utilizează Platforma pentru a încheia și plăti Contractele.

Informații despre Ferma: informațiile despre Ferma în legătură cu, printre altele, datele societății și datele de contact, informații generale, gama de produse, prețurile pentru fiecare produs individual (cu sau fara TVA), sigla societății, grafice, zona de livrare (inclusiv coduri poștale), costuri de livrare și cantitățile minime de comandă.

Serviciul: serviciile comerciale și/sau activitățile care se oferă Clientului de Piatafermierilor.ro, inclusiv publicarea Ofertei, facilitarea încheierii Contractelor și transmiterea Comenzilor către Ferma relevanta.

Piatafermierilor.ro: Piata Fermierilor, acționând pentru sine și în numele oricărei entități sau persoane care controlează, sunt controlate sau se află sub controlul comun, direct sau indirect, cu Piata Fermierilor.


2. Datele de identificare ale Piatafermierilor.ro


Piatafermierilor.ro operează sub denumirea de Piatafermierilor.ro:

email: info@piatafermierilor.ro3. Aplicabilitate


1.    Acești Termeni și Condiții Generale pentru Clienți sunt aplicabile numai Serviciului. Piatafermierilor.ro, nu răspunde de Ofertă. După cum este cazul, Termenii și Condițiile Generale ale Fermei se vor aplica Ofertei în suplimentar.
2.    Prin plasarea unei Comenzi, Clientul încheie direct un Contract cu Ferma pentru livrarea Ofertei selectate de Client. Clientul este angajat de Comandă și nu va avea dreptul la o rambursare, exceptând cazul în care anularea este permisă de Ferma conform articolului 6 de mai jos.


4. Oferta


1.    Piatafermierilor.ro publică pe Platformă Oferta în numele Fermelor, conform Informațiilor despre Ferma furnizate de Ferme. Piatafermierilor.ro nu va accepta nicio răspundere sau obligație pentru conținuturile Ofertei și Informațiile despre Ferma de pe Platformă. Ferma poate folosi ingrediente și aditivi ale produselor care ar putea provoca alergii și intoleranțe. Dacă un Client este alergic la orice alimente, recomandăm să contacteze telefonic Ferma pentru informații despre alergenii prezenți, înainte de a plasa o Comandă.
2.    Piatafermierilor.ro prezintă toate Informațiile despre Ferma astfel încât să fie clar Clientului care sunt drepturile și obligațiile acestuia după ce a acceptat Oferta.

3.    Piatafermierilor.ro nu va accepta nicio răspundere pentru disponibilitatea Platformei.

4.    Toate informatiile folosite pentru descrierea produselor disponibile pe platforma (imagini statice / dinamice / prezentari multimedia / etc.) nu reprezinta o obligatie contractuala din partea fermei, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.5. Contractul


1.    Contractul intră în vigoare din momentul în care Clientul finalizează Comanda prin apăsarea butonului „Confirma Comanda” în timpul procedurii de plasare a unei Comenzii prin Platformă.
2.    După recepționarea Comenzii, Piatafermierilor.ro va confirma electronic Comanda Clientului.
3.    Contractul se poate executa de Ferma doar dacă Clientul furnizează date de contact și informații despre adresă corecte și complete atunci când plasează Comanda. Clientul este obligat să raporteze imediat orice neconcordanțe din detaliile de plată furnizate sau indicate Piatafermierilor.ro sau Fermei.
4.    În privința informațiilor despre starea Comenzii acestuia, după ce a plasat Comanda, Clientul este obligat să fie disponibil telefonic sau prin email (astfel cum este menționat la plasarea Comenzii) atât pentru Ferma, cât și pentru Piatafermierilor.ro.
5.    În cazul în care Clientul alege să i se livreze Comanda, Clientul trebuie să fie prezent la adresa de livrare indicată de Client în comandă pentru a ridica/recepționa articolele Comenzii.
6.    În cazul în care Clientul hotărăște să ridice Comanda, trebuie să fie prezent la ora selectată la locația de ridicare a Fermei, după cum se indică în mesajul de confirmare pe email, SMS sau pagina de internet a Piatafermierilor.ro.
7.    La livrarea Comenzii, Ferma poate solicita identificarea, în cazul în care Comanda conține produse alcoolice sau alte produse cu limită de vârstă. În cazul în care Clientul nu se poate identifica în mod corespunzător sau nu îndeplinește cerințele minime de vârstă, Ferma va refuza să livreze Clientului produsele respective. În acest caz, se pot percepe costuri de anulare pentru daunele suferite de Piatafermierilor.ro sau Ferma.
8.    Piatafermierilor.ro nu acceptă nicio răspundere referitoare la executarea Contractului.


6. Denunțarea Contractului și anularea Comenzii


1.    Având în vedere natura perisabilă a Ofertei, Clientul nu va avea dreptul să denunțe Contractul. Comenzile nu se pot anula de Client prin intermediul Piatafermierilor.ro. Clientul poate să Anuleze Comanda către Ferma numai în cazul în care Ferma indică în mod explicit că Anularea Comenzii de către Client este posibilă.
2.    Ferma are dreptul să anuleze Comanda, de ex. dacă Oferta nu mai este disponibilă, în cazul în care Clientul a transmis un număr de telefon incorect sau inoperabil sau alte date de contact incorecte, sau în cazul forței majore
3.    In cazul în care Clientul plasează o Comandă falsă (de exemplu prin indicarea de date de contact incorecte, prin neplată sau prin neprezentarea la locația de livrare sau ridicare, pentru a primi Comanda) sau nu îndeplinește în alt mod obligațiile acestuia conform Contractului, Piatafermierilor.ro va avea dreptul să refuze orice Comenzi viitoare de la un asemenea Client.
4.    Piatafermierilor.ro are dreptul să refuze Comenzile și să anuleze Contractele în numele Fermei, dacă există orice suspiciune rezonabilă referitoare la corectitudinea sau autenticitatea Comenzii sau a datelor de contact. Dacă Piatafermierilor.ro anulează o Comandă care s-a plătit deja, Piatafermierilor.ro va transfera suma plătită în același cont din care s-a efectuat plata. În cazul în care Clientul plasează Comenzi care par false sau frauduloase, Piatafermierilor.ro poate raporta acest fapt la poliție.


7. Plata


1.    În momentul încheierii Contractului conform prevederilor din articolul 5.1 din acești Termeni și Condiții Generale pentru Clienți, Clientul are obligația să plătească Fermei Comanda. Clientul poate îndeplini această obligație de plată utilizând o metodă de plată online prin intermediul Platformei sau prin plata către Ferma, la locația Fermei sau la locul de ridicare sau livrare.
2.    Conform prevederilor din articolul 6.4 din acești Termeni și Condiții Generale pentru Clienți, rambursarea (parțială) a unei plăți online va fi posibilă numai în cazul în care Comanda nu se poate livra (integral). Rambursarea se va efectua întotdeauna în același cont cu cel din care s-a efectuat plata.
3.    Ferma a autorizat Piatafermierilor.ro să accepte plata online de la Client, în numele Fermei.


8. Rezolvarea plângerilor


1.    Plângerile Clientului despre Ofertă, Comandă sau executarea Contractului urmează să se transmită Fermei. Răspundere exclusivă pentru Ofertă și executarea Contractului revine Fermei. Piatafermierilor.ro poate asuma doar un rol de mediere.
2.    În cazul în care Clientul are o plângere referitoare la Serviciu, plângerea urmează să se comunice prin intermediul formularului de contact, prin email sau poștă către serviciul clienți Piatafermierilor.ro, la adresa de contact indicată în articolul 2 din acești Termeni și Condiții Generale pentru Clienți.
3.    Odată primită plângerea de către Piatafermierilor.ro, aceasta din urmă va reacționa cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de o săptămână, cu confirmarea de primire. Piatafermierilor.ro își propune să rezolve plângerea de îndată ce este posibil, dar nu mai târziu de două săptămâni.
4.    Plângerile, așa cum sunt descrise în secțiunile 1 și 2 din acest articol, trebuie depuse imediat, în timp util după ce Clientul a detectat lipsurile, să fie descrise complet și clar și depuse la Ferma respectiva (secțiunea 1) sau Piatafermierilor.ro (secțiunea 2).
5.    Comisia Europeană gestionează o Platformă ODR. Această Platformă se găsește la http://ec.europa.eu/odr. Piatafermierilor.ro exclude în mod explicit utilizarea oricărei soluții de Rezolvare Alternativă a Litigiilor, astfel cum sunt prevăzute de Directiva 2013/11/UE. Adresa de email a Piatafermierilor.ro este info@piatafermierilor.ro.


9. Comunicări comerciale


1.    Când plasează Comanda, Clientul se poate de asemenea abona la comunicările comerciale (newsletter). Clientul se poate dezabona de la acest newsletter, în orice moment și cu titlu gratuit, sau contactând service-ul Clienți prin utilizarea datelor de contact menționate la „Adresa de Corespondență” din articolul 2 din acești Termeni și Condiții Generale pentru Clienți.


10. Inspectarea și corectarea datelor cu caracter personal arhivate


1.    Piatafermierilor.ro va procesa datele cu caracter personal referitoare la Client. Procesarea datelor cu caracter personal fac obiectul Declarației de Confidențialitate.